Pengertian Dan Macam Puasa Terlengkap

Pengertian Dan Macam Puasa Terlengkap

Pengertian Dan Macam Puasa Terlengkap. Puasa merupakan bagian dari berislam yang harus di lakukan sesuai dengan syariat islam. Dalam melakukan ibadah puasa seharusnya perlu bekal dan ilmu untuk melakukannya, sehingga sangat mantap dlam melakukannya. Pengertian puasa perlu di ketahui bagi siapapun yang berislam dalam melakukannya. Serta macam puasa yang harus diketahui seperti puasa sunnah dan wajib. Pengertian puasa dan macam-macam puasa harus dipelajari dulu sebagai dasar untuk beramal.


Pengertian puasa adalah suatu bentuk aktifitas ibadah kepada Allah SWT dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari/fajar/subuh hingga matahari terbenam/maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Bahkan dalam berniat dapat dilakukan secara lisan maupun dalam hati. Puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah SWT dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dalam berpuasa banyak yang merasa hidup lebih tenang, tidak gegabah, merasa dekat dengan Allah dan yang pasti membuat suasana batin menjadi tentram.

PENGERTIAN DAN MACAM PUASA. Puasa menjadi sangat indah ketika semua muslim menjalankannnya, baik yang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dalam islam ada beberapa macam puasa yang perlu diketahui bersama, sehingga dalam berpuasa akan menjadi berkah dalam waktu, perilaku, tindak tanduk dan akhlak lainnya. Bahkan macam puasa yang akan kami berikan defininya akan menjadi ladang amal yang dahsyat bagi anda yang melakukannya ikhlas karena Allah dan sesuai yang di contohkan oleh Nabi akhir Muhammad. Baca juga biografi Muryani penemu BBM Plast dari Blitar.

Pengertian Dan Macam Puasa Terlengkap

Bahkan dalam berpuasa dalam islam akan semakin yakin untuk menjalankannya, apabila dalam melakukannya berdasarkan ilmu dan yang di contohkan oleh Nabi Muhammad, seperti apa pengertian puasa dan macamnya dalam berpuasa dari berbagai sumber.

(Macam Puasa)

#Puasa Fardhu – puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang termasuk ke dalam puasa fardhu antara lain (puasa bulan suci ramadhan yang berdasar perintah Allah SWT. “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu terhindar dari keburukan rohani dan jasmani (QS. Al Baqarah: 183)”.

(Macam Puasa Fardhu)

 • Puasa Kafarat – sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan. Bahkan menurut Imam Syafi’I, Maliki dan Hanafi yaitu orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat, yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut.
 • Puasa Nazar – merupakan puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya.

#Puasa Sunnat adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.

(Macam Puasa Sunnat)

 • Puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal
 • Puasa tengah bulan (13, 14, 15) tiap bulan Qomariyah
 • Puasa Senin dan Kamis
 • Puasa Arafah (Tanggal 9 Dzulhijjah atau Haji)
 • Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharam
 • Puasa nabi Daud as
 • Puasa bulan Rajab dan Sya’ban

#Puasa Makhruh

Menurut fiqih 4 (empat) mazhab, puasa makruh itu antara lain :

 • Puasa pada hari Jumat secara tersendiri
 • Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan

#Puasa Haram – puasa yang dilarang dalam agama Islam.

Puasa-puasa tersebut antara lain:

 • Puasa pada dua hari raya
 • Puasa seorang wanita dengan tanpa izin suami
 • Puasa tasyrik
 • Puasa pada hari syak (meragukan)

Maka dari itu, perlu adanya pemahaman tentang macam-macam puasa sunnah yang dianjurkan, hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa, adab kesopanan dalam puasa, rukun-rukun puasa, puasa nazar dalam Islam, keutamaan puasa bulan rajab,  tingkatan derajat orang yang berpuasa, tentang rahasia puasa menurut Imam dan Hadits Nabi, puasa yang haram dan berdosa, macam-macam puasa makruh, puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa sunnat, puasa sunnah, pengertian puasa makruh, contoh puasa haram, macam macam puasa, puasa yang diharamkan, 4 macam puasa yang diharamkan, macam puasa wajib, puasa yang disunnahkan, contoh puasa sunnah, macam macam puasa haram, macam macam puasa makruh, macam macam puasa sunnah dan pengertiannya, macam macam puasa sunnah dan niatnya, macam macam puasa wajib, macam macam puasa wajib dan sunnah, macam macam puasa sunnah dan manfaatnya, macam macam puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya, puasa dalam islam, puasa ramadhan, materi puasa, makalah puasa, macam puasa, pengertian puasa, arti puasa.

Dalam berpuasa perlu diketahui bahwa, disunnahkan untuk saur akhir waktu dan menyegerakan berbuka. Konsep Islam yang sangat manusiawi tersebut diatas adalah bukti bawa Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah serta Islam itu tidak sulit dan jangan dipersulit. Masih banyak beberapa aturn tentang Islam yang harus dipelajari. Simak juga profil dan biografi Ust. Somad.

 


Kategori: Lainnya
Info terkait: , dan masih banyak lagi.
Furosemide.club - Update Terbaru Maret 2019. Privacy Policy - Kontak - Sitemap.